Ysgolion Cynradd

Mae Ysgolion Cynradd Gwynedd yn rhan o Gynllun Sbarci a Fflic - cynllun i arbed ynni yn yr Ysgolion.

http://www.sbarciafflic.org

Cynghrair 2016

Arbediad Trydan Ysgolion Cynradd
        Enw'r Ysgol                                          Arbediad trydan ers 2015                   
 1 Ysgol Penisarwaun -47% 
 2 Ysgol Beddgelert -27%
 3 Ysgol Bro Lleu -27% 
 4  Ysgol Waunfawr -25% 
 5 Ysgol Manod -20% 

 

Arbediad Tanwydd Ysgolion Cynradd

        Enw'r Ysgol                                          Arbediad tanwydd ers 2015                   
 1 Ysgol Llandwrog -31% 
 2 Ysgol Llangybi -30%
 3 Ysgol Llanllyfni -24% 
 4  Ysgol yr Hendre -24% 
 5 Ysgol Llanbedr -23% 

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH