Tystysgrif Ynni i'w Harddangos

Mae'n rhaid i bob adeilad cyhoeddus, sydd ag arwynebedd llawr mwy na 250m2, gael Tystysgrif Ynni i'w Harddangos.

Mae hwn yn nodi defnydd ynni'r adeilad dros y tair blynedd diwethaf, a rhaid eu harddangos mewn man cyhoeddus yn yr adeilad.

Pwrpas y tystysgrifau hyn yw annog safleoedd i leihau eu defnydd ynni bob blwyddyn.

Mae pob tystysgrif ar gofrestr cenedlaethol - https://www.ndepcregister.com/ 

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH