Sut I Ddarllen Mesurydd 

Er mwyn i ni fedru darganfod ffyrdd o leihau ein defnydd o ynni, mae'n bwysig i ni fesur faint o ynni sydd yn cael ei ddefnyddio yn y lle cyntaf.

Os nad ydym yn mesur ein defnydd ynni, yna ni fedrwn ei reoli.

Mae monitro hefyd yn hanfodol er mwyn i ni wirio os yw ein biliau yn gywir.

 

Defnyddiwch y canllawiau isod

  1. Darllen mesurydd trydan
  2. Darllen mesurydd nwy
  3. Sut i fonitro                                                                                  
   

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH