Beth yw'r Effeithiau?

Rydym yn dueddol o ddefnyddio ynni heb feddwl am ei effeithiau ar y blaned ac ar ein bywydau. Dyma rhai o'r rhesymau pam fod angen i ni ddefnyddio ynni yn effeithlon:

 
1. Ni fydd tanwyddau ffosil, sef y tanwyddau sy'n cael eu defnyddio i gynhyrchu ynni ar gyfer y rhan fwyaf o bethau, yn para am byth. Rhaid i ni ddefnyddio beth sydd ar ôl yn ddoeth.   derrick llwyd 64
 

pound-sterling llwyd 64       

 2. Mae ynni yn ddrud! Rhaid i ni dalu am bob uned o drydan a thanwydd ffosil sy'n cael ei ddefnyddio. 
 
 3. Mae llosgi tanwyddau ffosil yn cael effaith ar ein hamgylchedd, ac yn arwain at gynhesu byd-eang a newid hinsawdd. 

 global-warming llwyd 64

                                Lluniau gan Freepik a Zlatko Najdenovski o wefan www.flaticon.com

 

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH