Astudiaethau Achos

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn brysur yn lleihau ei ôl troed carbon.

Darllenwch yr astudiaethau achos isod i ddarganfod sut mae lleihau ôl troed carbon yn cael ei wireddu gan Gyngor Gwynedd.

  1. Crynodeb Cynllun Rheoli Carbon
  2. Ysgol Edern, Pwllheli
  3. Cartref Plas Maesincla, Caernarfon
  4. Canolfan Hamdden Y Pafiliwn, Abermaw
  5. Cartref Llys Cadfan, Tywyn

Tudalen nesaf - Monitro a Thargedu

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH