Prosiectau Cyngor Gwynedd

Ers 2010, mae Cyngor Gwynedd wedi gweithio'n galed i leihau ei ôl troed carbon.

Gwneid hyn drwy weithredu nifer o brosiectau gan gynnwys uwchraddio goleuadau, ynysu, uwchraddio boileri, gosod unedau rheoli foltedd, paneli solar, a mwy.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, dyma rai o'r prosiectau a fydd yn digwydd er mwyn lleihau ôl troed carbon ymhellach o ganlyniad i weithgareddau'r Cyngor.

1. Prosiect Monitro a Thargedu drwy ddefnyddio mesuryddion awtomatig i ddadansoddi defnydd ynni adeiladau.

2. Prosiectau arbed dŵr.

3. Ynysu pibellau systemau dŵr poeth.

4. Ynysu nenfydau Ysgolion.  

Tudalen nesaf - Astudiaethau Achos

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH