O Ble Daw Ynni?

Mae ynni o'n hamgylch ym mhobman!

Ar gyfer ein gweithgareddau ni, rydym yn defnyddio trydan sydd fel rheol yn cael ei gynhyrchu o wahanol fathau o danwydd mewn gorsafoedd pŵer. Mae'r ynni hwn yn cael ei anfon ar hyd gwifrau pŵer o'r gorsafoedd pŵer i'n hadeiladau.

Daw'r ynni ar gyfer ein cerbydau o danwyddau ffosil o'r enw petrol neu ddisel, sef math o ynni wedi'i storio.

Daw'r ynni sy'n cael ei ddefnyddio i gynhesu ein hadeiladau o danwyddau megis olew, glo, nwy a phren.

                                                                                      oil-platform                                                                     

Tudalen Nesaf - Beth Yw'r Effeithiau?

Lluniau gan Freepik, o wefan www.flaticon.com

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH