Arbed Ynni Gartref

Mae nifer o bethau y gallwn ni ei wneud i arbed ynni (a chostau) yn ein cartrefi. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • chwilio am dariff gwell gan gyflenwyr
  • diffodd offer a phlygiau pan nad ydym yn eu defnyddio
  • diffodd goleuadau pan nad oes eu hangen
  • defnyddio bylbiau ynni isel
  • ystyried buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, fel paneli solar, tyrbinau gwynt ayyb
  • ynysu eich cartref ac atal drafftiau

Am gyngor, neu fwy o wybodaeth am arbed ynni gartref, ewch i wefan Cymru Effeithlon (Llywodraeth Cymru): http://cymrueffeithlon.llyw.cymru/

Tudalen nesaf - Arbed Ynni Yn Yr Ysgol

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH