Croeso!

Mae gwefan Gwynedd Carbon Isel wedi ei ddatblygu er mwyn rhoi cymorth i chi ar sut i arbed ynni a lleihau eich ôl troed carbon.

Defnyddiwch y wefan i ddysgu am ynni a newid hinsawdd, ac i gael syniadau ar sut i fynd ati i arbed ynni yn yr Ysgol, yn y gweithle, neu gartref.

**NEWYDDION**

Llynedd, fe wnaeth Ysgolion Gwynedd arbed 341 tunnell o CO2!

Fferm wynt

 

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH