Ysgolion Uwchradd

Mae'r tabl isod yn nodi y 5 ysgol uwchradd sydd wedi arbed y mwyaf o drydan a thanwydd yn 2015-16 o gymharu a 2014-15.

 
 TrydanTrydanTanwyddTanwydd
            Enw'r Ysgol                           Arbediad ers llynedd     Enw'r Ysgol                        Arbediad ers llynedd       
 1  Ysgol Botwnnog  -7%  Ysgol Glan y Môr  -25%
 2  Ysgol Dyffryn Ogwen  -5%  Ysgol Syr Hugh Owen  -19%
 3  Ysgol y Berwyn  -5%  Ysgol Eifionydd  -15%
 4  Ysgol Uwchradd Tywyn   -5%  Ysgol Dyffryn Nantlle  -12%
 5  Ysgol Tryfan  -3%  Ysgol Brynrefail  -9%

 

Adnoddau

Defnyddiwch yr adnoddau isod i'ch helpu i reoli defnydd ynni'r Ysgol:

 1. Swyddogaethau Tim Ynni
 2. Cefndir i ddisgyblion - pam arbed ynni?
 3. Proffil ynni Ysgol Uwchradd
 4. Enghraifft o boster ol troed carbon misol Ysgol
 5. Templed graffiau defnydd ynni ysgol
 6. Enghraifft o boster gyda targedau i leihau
 7. Templed graff cynhyrchiant paneli solar
 8. Holiadur i wirio arferion staff a disgyblion
 9. Holiadur i ddarganfod agweddau tuag at gadwraeth ynni
 10. Templed archwiliad ynni
 11. Templed - argymhellion ar ol cwblhau archwiliad
 12. Templed - Polisi Ynni
 13. Enghraifft o Gynllun Gweithredu
 14. Tips arbed ynni adref
 15. Rhestr wirio Ysgol Uwchradd

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Cysylltu â ni

01286 679266

Uned Cadwraeth Ynni, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH