Primary Schools

Gwynedd Primary Schools take part in the Sbarci & Fflic programme - a scheme to save energy at the Schools. 

http://www.sbarciafflic.org

2016 League Table

Electricity Savings in Primary Schools
        School Name                                        Electricity reduction since 2015           
 1 Ysgol Penisarwaun -47% 
 2 Ysgol Beddgelert -27%
 3 Ysgol Bro Lleu -27% 
 4  Ysgol Waunfawr -25% 
 5 Ysgol Manod -20% 

 

Fuel Savings in Primary Schools

        School Name                                        Electricity reduction since 2015           
 1 Ysgol Llandwrog (LPG) -31% 
 2 Ysgol Llangybi (LPG) -30%
 3 Ysgol Llanllyfni -24% 
 4  Ysgol yr Hendre -24% 
 5 Ysgol Llanbedr (LPG) -23% 

 

Cyngor Carbon Isel > Gwynedd Carbon Isel

Contact us

01286 679266

Energy Conservation Unit, Council Offices, Shirehall Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH